Privacybeleid

Amsterdam Vocal Coaching gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam (1054 SH) aan het Wg-Plein 401, hierna te noemen “Amsterdam Vocal Coaching” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers.

Amsterdam Vocal Coaching verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Amsterdam Vocal Coaching u over de manier waarop Amsterdam Vocal Coaching uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Amsterdam Vocal Coaching worden aangeboden op https://amsterdamvocalcoaching.com/.

Artikel 1: Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

1. Persoonlijk

Amsterdam Vocal Coaching gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke website- en winkelervaring te bieden. Amsterdam Vocal Coaching past wat u op https://amsterdamvocalcoaching.com ziet aan op uw interesses. Amsterdam Vocal Coaching gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.

2. Doel

Amsterdam Vocal Coaching verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van https://amsterdamvocalcoaching.com, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Amsterdam Vocal Coaching gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van u ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Amsterdam Vocal Coaching.

3. Boeking/Bestelling

Voor uw boeking/bestelling heeft Amsterdam Vocal Coaching uw naam, e-mailadres, adres(sen) en ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we u op de hoogte houden over uw boeking en/of bestelling.

4. Uw account

In uw mogelijke account op https://amsterdamvocalcoaching.com slaat Amsterdam Vocal Coaching onder andere de volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, opgegeven informatie en interesses & reviews die u hebt geplaatst.

5. Klantbeoordeling

Bij het schrijven van een klantbeoordeling, kunt u kiezen of uw persoonlijke gegevens zichtbaar zijn voor andere bezoekers en of Amsterdam Vocal Coaching over uw klantbeoordeling contact met u op mag nemen. In voorkomend geval houdt Amsterdam Vocal Coaching bij wie welke review schrijft en uw reviews staan ook in uw account.

6. Verbetering van diensten Amsterdam Vocal Coaching

Amsterdam Vocal Coaching kan uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 gebruiken om u te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als derden dat onderzoek voor Amsterdam Vocal Coaching uitvoeren, geeft Amsterdam Vocal Coaching uw e-mailadres aan die derde om dat onderzoek uit te voeren.

7. Zakelijke klanten

Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt Amsterdam Vocal Coaching deze gegevens net zoals die van andere klanten van Amsterdam Vocal Coaching.

Artikel 2: Doorgifte aan derden

 1. Amsterdam Vocal Coaching geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
  a) De doorgifte geschiedt aan een door Amsterdam Vocal Coaching voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Amsterdam Vocal Coaching een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
  b) Amsterdam Vocal Coaching op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3: Beveiliging van gegevens

 1. Amsterdam Vocal Coaching maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Amsterdam Vocal Coaching ontvangt.

Artikel 4: Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

 1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@amsterdamvocalcoaching.com of, indien van toepassing, gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account.

Artikel 5: Cookies

 1. Het is mogelijk dat Amsterdam Vocal Coaching tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op https://amsterdamvocalcoaching.com werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6: Aansprakelijkheid Amsterdam Vocal Coaching

 1. Amsterdam Vocal Coaching heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Amsterdam Vocal Coaching verwerkt ten behoeve van https://amsterdamvocalcoaching.com. Amsterdam Vocal Coaching accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7: Bewaartermijn

 1. Amsterdam Vocal Coaching bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan https://amsterdamvocalcoaching.com, tenzij Amsterdam Vocal Coaching op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8: Wijziging Privacy Verklaring

 1. Amsterdam Vocal Coaching behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via https://amsterdamvocalcoaching.com/privacy-verklaring/ bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van https://amsterdamvocalcoaching.com gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 21-05-2018.
Scroll naar top