Coronavirus COVID-19 – UPDATE

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

In de studio zijn de nodige maatregelen getroffen in verband met de hygiëneregels die zijn opgesteld door het RIVM. Als extra is er een plexiglas scherm opgehangen.

The necessary measures have been taken in the studio in connection with the hygiene rules drawn up by RIVM. As an extra, a plexiglass screen has been hung.

More to explorer

sternocleidomastoideus-ademhaling-hulpspier

‘Ster-no-clei-do-mas-to-i-deus’

Ademhaling & spierspanning: een simpel 1-2tje? Ademhaling tijdens het zingen In deze blogpost ga ik verder in op de ademhaling. Deze keer

Scroll naar top