Algemene voorwaarden

Amsterdam Vocal Coaching: hét adres voor privé zanglessen en stem-training. Onze studio bevindt zich in Amsterdam Oud-West (Helmersbuurt).

 • Home
 • /
 • Algemene voorwaarden

Artikel 1: Annuleringsvoorwaarden

 1. Alle sessies die binnen 48 uur voor aanvang worden geannuleerd worden volledig in rekening gebracht. Houdt u er alstublieft rekening mee dat we uit eerlijkheid en integriteit naar de docent en de leerlingen geen uitzonderingen op dit beleid kunnen maken. Dit geldt ook voor annuleringen als gevolg van ziekte, het weer, het verkeer, etc.

Artikel 2: Betaling losse lesafspraken

 1. Losse lessen dienen na afloop per PIN of contant betaald te worden. Online lessen dienen vooraf betaald te worden. Dit kan per bankoverboeking. De gegevens hiervoor zijn: NL48RABO0132159945.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

 1. Amsterdam Vocal Coaching kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging van de eigendommen van de leerling. Het betreden van de leslocatie is geheel op eigen risico.

Artikel 4: Openbaar maken opnames

 1. Openbaarmaking, bijvoorbeeld via sociale media, van een geluids-,en/of video-opname(s) tijdens de les, is alleen toegestaan wanneer Amsterdam Vocal Coaching hiervoor vooraf schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Artikel 5: Algemene Voorwaarden https://amsterdamvocalcoaching.com/

 1. Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van https://amsterdamvocalcoaching.com/, zoals deze beschikbaar is gesteld door Amsterdam Vocal Coaching . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

 1. Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Amsterdam Vocal Coaching is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Amsterdam Vocal Coaching.

Indien van toepassing

 1. Amsterdam Vocal Coaching streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Artikel 6: Wijziging Algemene Voorwaarden

 1. Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://amsterdamvocalcoaching.com/ op deze pagina.
Scroll naar top