Vocal blog

onwaarheden-stemgebruik
Blog

#5 stemgebruik mythes ontkracht

In de loop der tijd zijn onwaarheden over ons stemgebruik ontstaan We weten nog niet alles over de stem en het gebruik ervan Er wordt steeds meer onderzoek gedaan en dus weten we ook steeds meer of ons stemgebruik. Mede doordat de onderzoeksmethodes vroeger nog niet zo geavanceerd waren zijn er in de loop der

Scroll naar top