Vocal blog

sternocleidomastoideus-ademhaling-hulpspier
Blog

‘Ster-no-clei-do-mas-to-i-deus’

Ademhaling & spierspanning: een simpel 1-2tje? Ademhaling tijdens het zingen In deze blogpost ga ik verder in op de ademhaling. Deze keer om gericht spierspanning aan te kunnen pakken die kan ontstaan door een minder efficiënte ademhaling. Wanneer we te veel en te snel inademen kan er spierspanning ontstaan in onder andere de nek. Dit

Scroll naar top